Course

Kỹ Năng Thiết Kế Trên Canva

0 steps completed0%
4 Lessons
$1000

Lessons Expand All | Collapse All Bài 1- Định Vị Nhân Hiệu Bài 2-Cách Chọn Nội Dung Đồng Nhất Bài 3-Chiến lược mở rộng tệp và chủ đề Bài 4- 8+ Kịch Bản Content Kênh Lên Xu Hướng 2 topics Phần 1 Phần 2 Bài 5-Từ Ý Tưởng Đến Thực Thi Bài 6-Kịch Bản Quay […]

See more...

17 Lessons
$1868000

Lessons Expand All | Collapse All TikTok Thực Chiến Ngày 1: Tư Duy và Chiến Lược 3 topics Phần 1 Phần 2 Phần 3 Tiktok Thực Chiến Ngày 2: Cách Chọn Chủ Đề Ăn Đề Xuất 2 topics Phần 1 Phần 2 Tiktok Thực Chiến Ngày 3: Quy Trình Xây Kênh Lên Xu Hướng 2 […]

See more...

3 Lessons

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *